Tag Archives: קרקסון

ליידי קארקאס

"מלאו לי חזיר בשעורה, מלא שעורה ואז תעיפו אותו מעל חומות העיר".

לא, את זה לא אמרה המלכה שחורה מקרואטיה, את זה דוקא אמרה ליידי חכמה, ליידי קארקאס. אוקיי, בואו ונדייק, את זה מספרת האגדה על ליידי קארקאס.

מספרים שבמאה ה 8 בתקופה שנוצרים נלחמו במוסלמים גרו בעיר בדרום צרפת ממש בגבול ספרד סרצנים, הסרצנים היו כינוי לאנשים מוסלמים. ועל הסרצנים שלטה אישתו של המלך שמת.
הצרפתים שרצו לכבוש את העיר הצרו על העיר, אין בא ואין יוצא במשך שש שנים. מלך הצרפתים באותה התקופה היה קארל הגדול. לאורך ששת שנות המצור – החיים בעיר קארקאס (Carcas) התנהלו רגיל, היה מים, היתה שעורה, היו תרנגולים והיו חזירים לאכילה אז חיים, אתן יודעים, אמאמא כל הטוב הזה סופו שיגמר, ואכן נגמר. ליידי קארקאס ששלטה עשתה ספירת מלאי שאחריו הבינה שהיא חייבת לפעול בעורמה. אז היא קוראת לנתיניה ומבקשת לזרוק על קארל הגדול שמיצר את עירה חזיר מלא בשעורה שאכל. יענו לתקוע "סוס טרוייני" בעיני החיילים הצרפתים.
ואכן, כשהחזיר נפל לאדמה ותכולת קיבתו נשפכה, חשב המצביא הגדול והמלך החשוב של הצרפתים שאם הסרצנים מרשים לעצמם לזרוק חזיר מלא בתבואת האדמה אזי סביר שהם רחוקים מאוד מלהכנע, לכן הוא נותן הוראה להתקפל ולחזור לפאריז.
כשליידי קארקאס רואה שהצרפתים מתקפלים היא מורה על מצלצל הפעמונים בעיר הצריחים שלה לצלצל בכל הפעמונים. אחד מחיילי שארלמון ( קארל הגדול) קורא בקול Carcas-sonne לאמור קארקאס מצלצלת.
מכאן ניתן שמה של קארקאסון.

אבל זוהי אגדה ולא אגדה אמיתית כי ההסטוריה מוכיחה שבתקופת קארל הגדול קארקאסון כבר בידיו (אביו כבש אותה לפני כן) ובכלל ליידי קארקאס, צר לי לאכזב, היא סיפור שהחל להתגלגל מהמאה ה 12 – כך שהיא דיי מומצאת, זה לא אומר שאין עשן אחרי האש, כנראה שהיה סיפור דומה בעבר שעליו בנו את סיפורה של העיר שצלצלה אבל לא הסיפור הזה ממש.