Tag Archives: קרקסון

ליידי קארקאס

מספרים שבמאה ה 8 היתה עיר בדרום צרפת שגרו בה סרצנים (הסרצנים היו שבטים מוסלמים ערבים, תורכים, פרסים). לעיר קראו קארקאס (Carcas). מלך קארקאס בדיוק מת ואשתו ליידי קארקאס מלכה תחתיו.
כמו שאתם ודאי יודעים, מלחמות דת לא חסרו, לא אז ולא היום ואכן התנהלה מלחמה בין הנוצרים הצרפתים לבין המוסלמים. על הצרפתים מלך אז "קארל הגדול" או אם תרצו שארלמון.
הצרפתים רצו לכבוש את העיר קארקאס ולכן כתרו אותה וצרו עליה – אין יוצא ואין נכנס לעיר. הם קיוו שתושבי קארקאס ייכנעו כשתגמר להם הספקת המזון.
לאורך ששת שנות המצור החיים בעיר קארקאס התנהלו רגיל, היה מים, היתה שעורה, היו תרנגולים והיו חזירים לאכילה וממש לא חסר להם דבר, אלא שכל הטוב הזה סופו שיגמר.
ליידי קארקאס עשתה את ספירת המלאי השנתית שלה ומגלה שבקרוב לא יהיה להם מה לאכול והיא עלולה להכנע. היא היתה חייבת לפעול בעורמה כדי להציל את הממלכה. היא מייד קוראת לנתיניה ומבקשת שיפטמו חזיר בכל השעורה שנותרה, ושיעיפו אותו מעל חומות העיר. ואכן זה מה שהם עושים.
כשהחזיר נופל לאדמה הוא "נקרע" ומקיבתו נשפכה כל השעורה שהחזיר אכל זה עתה. כשקארל הגדול שומע מחייליו שליידי קארקאס העיפה לעברם חזיר ועוד מפוטם הוא מחשב מסלול מחדש ואומר…אם אחרי שש שנים של מצור ליידי קארקאס מרשה לעצמה לזרוק חזיר מלא בתבואת האדמה, אזי הם ודאי רחוקים מאוד מלהכנע ולכן הוא נותן הוראה להתקפל ולחזור לפאריז.

כשליידי קארקאס רואה שהצרפתים עוזבים היא מבקשת ממצלצל הפעמונים לצלצל בכל פעמוני העיר. אחד מהחיילים ששומע את הצלצולים החל לקרוא בקול Carcas-sonne לאמור קארקאס מצלצלת.
מכאן שמה של קארקאסון.

אבל זהו סיפור. ואתם יודעים שכל סיפור אם אין לו גיבוי כמו ממצאים ארכיאולוגים או תיעוד/תעודות – הוכחות חותכות שיעידו שאכן כך היה – אזי הוא נשאר בגדר אגדה. ואכן כל מה שהבאתי כאן הנו אגדה משום שההיסטוריה מוכיחה שבתקופת קארל הגדול קארקאסון כבר בידיו (אביו כבש אותה לפני כן) ובכלל ליידי קארקאס, צר לי לאכזב, היא דמות שהחלה להתגלגל מהמאה ה 12– כך שהיא דיי מומצאת. אבל איך אומרים.. אין עשן בלי אש וכנראה שהיה סיפור דומה בעבר שעליו בנו את סיפורה של העיר שצלצלה.
אגב, חלקים מהסרט רובין הוד: נסיך הגנבים צולמו בטירה זו